SOPIMUSEHDOT

Käytämme Suomen Kennelliiton vakiosopimuslomakkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Sopimus koiran kaupasta

  • Sijoitussopimus narttukoirasta

  • Sijoitussopimus uroskoirasta

Erimielisyyksien ratkaiseminen


Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Jos kuluttaja-asiakkaan kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.


Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)