top of page

SOPIMUSEHDOT

Käytämme Suomen Kennelliiton vakiosopimuslomakkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Sopimus koiran kaupasta

  • Sijoitussopimus narttukoirasta

  • Sijoitussopimus uroskoirasta

Erimielisyyksien ratkaiseminen


Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Jos kuluttaja-asiakkaan kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.


Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

bottom of page